Σημειώσεις Νομικής
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

 Αστικός Κώδικας
 Ποινικός Κώδικας
 ΣΕΕ
 ΣΛΕΕ
 Κανονισμός της Βουλής & Ισχύον Σύνταγμα
 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (παλιός)
 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών (1969) 
 Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας (1995)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(υπό κατασκευή)

Μνηστεία ΑΚ 1346-1349
Γάμος & Σύμφωνο Συμβίωσης ΑΚ 1350-1371
Ελαττωματικός γάμος ΑΚ 1372-1385
 Σχέσεις Συζύγων από το γάμο ΑΚ 1386-1437
Διαζύγιο ΑΚ 1438-1454
Ιατρική Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ΑΚ 1455-1460
Συγγένεια ΑΚ 1461-1484
Διατροφή από το νόμο ΑΚ 1485-1504
Σχέσεις γονέων και τέκνων ΑΚ 1505-1541
 Υιοθεσία ΑΚ 1542-1588
Επιτροπεία ανηλίκου ΑΚ 1589-1654
Αναδοχή ανηλίκου ΑΚ 1655-1665
Δικαστική συμπαράσταση ΑΚ 1666-1688
Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων ΑΚ 1689-1694
Δικαστική αντίληψη ΑΚ 1695-1709


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(υπό κατασκευή)

Πιθανά Απαντημένα Θέματα Εξετάσεων


ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(υπό κατασκευή)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
(υπό κατασκευή) ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
 

Αρχαϊκά-Ελληνιστικά-Κλασικά-Ρωμαϊκά-Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά χρόνια (all in one folder)